Vacatures

Wedstrijdsecretaris Honkbal

De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het plannen en een goed verloop van het wedstrijdprogramma van de verschillende teams. Je onderhoudt daarvoor contact met de competitieleiders van de KNBSB en probeert vragen en verzoeken van leiders en trainers rondom (oefen-)wedstrijden te regelen of te beantwoorden. Je hebt dus ook veel contact met de wedstrijdsecretarissen van andere verenigingen en met de teamleiders van de club.

Gedurende de competitie is de wedstrijdsecretaris verantwoordelijk voor het wekelijkse speelprogramma, inclusief de veld- en kleedkamerindeling. De wedstrijdsecretaris deelt deze indeling daarna om te publiceren in de TwinsTalk.

Na een wedstrijddag is de wedstrijdsecretaris verantwoordelijk voor het nakijken of de uitslagen zijn ingevoerd via de KNBSB wedstrijdzaken app. Dit is het centrale systeem van de KNBSB. Via de app kunnen de leiders en scheidsrechters dit zelf invullen.

In deze functie kunnen veel zaken via email en telefoon doordeweeks vanuit huis doen. Uiteraard zul je in de beginfase begeleid worden.

We zoeken twee personen die het samen kunnen gaan doen. Omdat Twins elk jaar weer groeit is het belangrijk dat er een goed functionerend wedstrijdsecretariaat komt dat klaar is voor de toekomst!

Taken:

 • Is aanspreekpunt voor de KNBSB wat betreft alle wedstrijdzaken
 • Is aanspreekpunt voor andere verenigingen wat betreft alle wedstrijdzaken
 • Behandelt in Sportlink wedstrijdwijzigingen.
 • Beheert de wedstrijdsecretaris email.
 • Geeft via Sportlink de team samenstelling door aan de KNBSB aan het begin van het seizoen samen met de Technische Commissie (1x per jaar)
 • Communiceert andere relevante KNBSB informatie aan trainers, leiders en coördinatoren.
 • Maakt de veld- en kleedkamerindeling voor wedstrijddagen.
 • Deelt het wedstrijdprogramma met de beheerder van de TwinsTalk

Tijdsinvestering: 3 uur per week

Penningmeester (bestuur)

De Penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële planning en rapportage van de inkomsten en uitgaven van de vereniging.

De werkzaamheden:

Penningmeester

 • Beheert de gelden van de vereniging
 • Doet betalingen namens de vereniging
 • Maakt tussentijdse financiële verslagen t.b.v. het bestuur
 • Stelt financiële jaarverslag op
 • Stelt begroting op van de vereniging
 • Controleert de door hem/haar gedelegeerde werkzaamheden m.b.t. contributie-inning

Aanvulling: verzorgt postbus, scant deze in en deelt deze mee aan het bestuur.

 

Ondersteuning t.b.v. penningmeester

 • In beeld brengen van individuele posten binnen de jaarrekening van de afgelopen 5 jaar.
 • In kaart brengen van de ledenadministratie – aantal mutaties afgelopen jaren
 • Maken van meerjarenbegroting
 • Budgetbewaking
 • Controles t.b.v. volledigheid contributies (incasso – hiaten – stornering – afspraken inning)
 • Tweede penningmeester bestuur

 

Over te dragen taken

 • Verzorgen van contracten ten behoeve van zaalhuur
 • Contactpersoon “Oosterhout voor Elkaar” ten behoeve van werving vrijwilligers
 • Verzorgen van contributie incasso batches / storneringen etc.

 

Afspraken

Alle financiële wijzigingen/afspraken, waaronder o.a.

 • nieuwe overeenkomsten
 • contributie
 • consumpties
 • BATC

gaan via penningmeester / bestuur.

Kantinebeheerder (bestuur)

De beheerder van de kantine/clubhuis is verantwoordelijk voor het inkoopbeleid en draaien van de kantine.

Werkzaamheden:

 • Het bijhouden van de voorraden, inkoop en beleid (inkopen).
 • Schoonmaakwerkzaamheden coördineren.
 • Het updaten van het kantine/clubhuis beleid.
 • Leverancierskeuze bepalen
 • Updaten kassa en producten
 • Rapportage omzet naar het bestuur
 • Het maken van kantinedienst roosters.(3x per jaar en updates)
 • Teams informeren over hun bardienst
 • Vermelden van het kantinerooster aan de beheerder van de TwinsTalk
 • Coördineren bij wijzigingen in het rooster.

Tijdsinvestering: 3 uur per week