Coaching Staff:

Headcoach – Rob Hendriks #33
Bench Coach – Berend Ruben #30
Hitting Coach – Bas Nooijens