News

Onze club werkt aan een sociaal veilige sportomgeving!

Oosterhout Twins vindt het belangrijk dat al onze leden, vrijwilligers en andere betrokkenen op de club met een veilig en plezierig gevoel kan sporten. Dat betekent dat we ons actief inzetten om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en tegen te gaan. Met een team van betrokken vrijwilligers zijn we sinds begin januari druk bezig met het neerzetten van een stevige basis voor een sociaal veilige sportomgeving: de 4 v’s voor veiligheid*.

We lichten de stappen die we hebben gezet graag toe.

Verenigingsbrede gedragscode

Een gedragscode op de club geeft richting aan gewenst gedrag en laat zien waar wij voor staan. Ook neemt een gedragscode twijfel weg wanneer iemand ongewenst gedrag bespreekbaar wil maken. De gedragscode is gebaseerd op de code van KNBSB/NOC*NSF. We verwachten dat iedereen op de sportclub de gedragscode kent en zich hiernaar gedraagt. Alle regels die in de code staan lees je hier**.

Vertrouwenscontactpersoon

We streven ernaar dat er op Oosterhout Twins geen grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Maar, mocht dat toch het geval zijn, willen we graag dat je hierover kunt praten en je zorgen kwijt kan. Hierover hebben we een vertrouwenscontactpersoon aangesteld: Martine van der Poel – Snellen. Je kunt terecht bij Martine wanneer je een klacht hebt, een vraag wilt stellen of als je met iemand wil spreken over iets wat je is overkomen of hebt zien gebeuren. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft advies en verwijst je door – mocht dat eventueel nodig zijn. Martine zal zelf niet verder betrokken zijn in dit proces, maar biedt in eerste instantie een eerste aanspreekpunt op de club.

Je kunt Martine bereiken via +31(0)6 1067 9422.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het verkrijgen van een nieuwe baan of bijvoorbeeld werk met minderjagen/kwetsbare doelgroepen op een sportclub. Wij vragen een VOG van al onze vrijwilligers via deze regeling. Hiermee sluiten we onnodig risico uit en verminderen we de kans dat personen bij ons op de club eerder al de fout zijn ingegaan. Per 1 januari 2024 heeft de Gemeente Oosterhout het aanvragen van een VOG ook verplicht gesteld voor sportverenigingen die accommodaties huren van de Gemeente. Als Oosterhout Twins voldoen wij graag aan deze nieuwe regeling, waardoor de aanvragen op dit moment in volle gang zijn.

Vakkundig geschoolde trainer-coaches

We vinden het belangrijk dat onze trainer-coaches zich niet alleen focussen op techniek, spelverloop en tactiek, maar ook verstand hebben van pedagogiek en integriteit. Op die manier kunnen ze ongewenst gedrag in een groep herkennen en voorkomen én de nadruk leggen op persoonlijke ontwikkeling, plezier en sociale veiligheid. Om dit te onderstrepen hebben al onze trainer-coaches de mogelijkheid de online scholing Een Beetje Opvoeder*** te volgen.

 

    • * https://nocnsf.nl/nederland-sport-veilig
      ** https://twins-sc.com/info/gedragscode/
      *** https://nocnsf.nl/nederland-sport-veilig