Contributie

Contributie 2019

Senioren

€ 244,00

Jeugd

€ 204,00

Recreanten

€ 120,00

Bee-Ball

€ 100,00

Inschrijfgeld

€ 15,00

Vanaf het jaar dat een Twins lid 16 jaar wordt is de senioren contributie verschuldigd.

De contributiebedragen zijn jaarbedragen.  De mogelijkheid bestaat om de contributie in 1, 2, of 4 termijnen te betalen. Twins heeft ervoor gekozen om de betalingen van de contributie alleen via automatische incasso te laten verlopen.