Contributie

Contributie 2024

Onderstaande bedragen zijn de contributies exclusief de € 45,00 afkoop bardiensten. Dit bedrag komt er bij de incassering automatisch bij.

Senioren

€ 288,00

Honkbal en Softbal behoren tot de meest gespeelde sporten ter wereld. Het spel wordt gespeeld door twee teams bestaande uit negen spelers, eventueel aangevuld met een aangewezen slagman. Een wedstrijd bestaat uit negen innings voor Honkbal en 7 innings voor Softbal. Elke inning bestaat uit twee speelhelften. In de ene speelhelft wordt door het thuisspelende team in het veld verdedigd en door het bezoekende team “aan slag” aangevallen, in de andere speelhelft zijn de rollen omgedraaid. Senioren zijn 16 jaar en ouder.

Jeugd

€ 240,00

Honkbal en Softbal behoren tot de meest gespeelde sporten ter wereld. Het spel wordt gespeeld door twee teams bestaande uit negen spelers, eventueel aangevuld met een aangewezen slagman. Een wedstrijd bestaat uit negen innings voor Honkbal en 7 innings voor Softbal. Elke inning bestaat uit twee speelhelften. In de ene speelhelft wordt door het thuisspelende team in het veld verdedigd en door het bezoekende team “aan slag” aangevallen, in de andere speelhelft zijn de rollen omgedraaid. Jeugdlid ben je tot 16 jaar.

Slow Pitch

€ 92,00

Deze attractieve variant van softbal wordt wereldwijd actief gespeeld. Slowpitch Softbal richt zich vooral op spelplezier en met aangepaste regels is Slowpitch Softbal dan ook geschikt voor jong en oud. Slowpitch Softbal focust zich voornamelijk op het leukste onderdeel van onze sporten, namelijk Slaan. En om dit te bewerkstelligen wordt de bal onderhands en met een boogbal opgetost. Onze Slow Pitch teams spelen geen competitie.

Bee-Ball

€ 120,00

BeeBall is een stoer, flitsend en leuk spel voor kinderen van 5 tot en met 10 jaar. Door de kleine teams en eenvoudige spelregels worden kinderen volledig bij het spel betrokken en zijn ze volop in beweging. Bij BeeBall staan teamgeest, sportiviteit en spelplezier voorop. Door het spelen van BeeBall raken kinderen snel vertrouwd met het slaan, gooien en vangen. Op speelse wijze maken kinderen zich snel de technische vaardigheden van honkbal en softbal eigen.

G-Honkbal

€ 120,00

G-honkbal, een aangepaste vorm van honkbal en/of softbal, is een zeer geschikte sport voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Er wordt rekening gehouden met de individuele mogelijkheden, vaardigheden en wensen van de sporters. De vaardigheden kunnen door de verschillende oorzaken van de beperkingen en de grote variëteit in het dagelijks niveau van functioneren sterk uiteenlopen. De een heeft één-op-één begeleiding nodig terwijl de ander de alledaagse dingen zelfstandig doet.

Summer League Honkbal

€ 60,00

Een Honkbal team van voornamelijk oud spelers die een aantal keer per jaar samenkomen voor de liefde van het spelletje. Dit team speelt geen competitie.

Vanaf het jaar dat een Twins lid 16 jaar wordt is de senioren contributie verschuldigd.

De contributiebedragen zijn jaarbedragen.  De mogelijkheid bestaat om de contributie in 1, 2, of 4 termijnen te betalen. Twins heeft ervoor gekozen om de betalingen van de contributie alleen via automatische incasso te laten verlopen.

Om te waarborgen dat er gedurende het seizoen tijdens de wedstrijden voldoende barbezetting is door de leden en/of ouders van jeugdleden dan wel gelden zijn om vrijwilligers een vergoeding te geven voor het verrichten van bardienst worden alle spelende leden verplicht € 45,- extra boven op de contributie te betalen welk bedrag terug verdiend kan worden door de spelende leden en/of ouders van de spelende leden indien zij gedurende het seizoen minimaal drie bardiensten draaien van drie uur per bardienst binnen het daartoe opgestelde schema van bardiensten.