Contact


Twins Sporting Club Oosterhout

Kasteeldreef 32
4907 EA Oosterhout
The Netherlands

Bestuur

Bestuursvoorzitter
Youri van der Poel

voorzitter@twins-sc.com
+31 (0)6 4650 0398

Ambtelijk Secretaris
Geert Snellen
Penningmeester
Kjeld Boerendonk
Algemeen Bestuurslid (Ledenadministratie)
Giny Hendriks - Hoekstra
Algemeen Bestuurslid (Clubhuiszaken)
Patrick van Gool
Algemeen Bestuurslid (Accomodatie- en Materiaalzaken)
Maurice de Brouwer

Wedstrijdsecretariaat

Honkbal
Jan Maarten Kops
Softbal
Martine Brandsma - Theulings
Martine van der Poel - Snellen
Vertrouwenspersoon
Martine van der Poel – Snellen

+31(0)6 1067 9422

Evenementen | Marketing | Ledenwerving
Twins Jeugd Initiatief