News

In Memoriam

In Memoriam, Dick Hofman

In Memoriam

13 augustus 1955                            Dick Hofman                              25 maart 2020

Toen ik 2002 na een pauze van een jaar i.v.m. uitzending naar Bosnië weer toetrad tot het bestuur van Twins was er dat jaar nog een nieuwkomer binnen het bestuur.

Dick, versterkte het bestuur en werd belast met de portefeuille clubhuis. Geen eenvoudige opgave want iedereen denkt daar verstand van te hebben en te weten hoe het toegaat achter de schermen van het clubhuis.

Dick heeft zich gedurende al zijn jaren in het bestuur beziggehouden met het clubhuis. Als voorzitter van de clubhuiscommissie en daarmee verantwoordelijk voor letterlijk alles wat het clubhuis betreft.

Barbezetting, inkoop, schoonmaak, evenementen, toernooien, feesten en partijen. Al deze taken had hij op zijn bordje. Dat is een aantal jaren vol te houden maar geen zestien jaar.

De laatste jaren richtte Dick zich dan ook vooral op de inkoop en liet het zorgen voor barbezetting aan anderen over. Dit betekende overigens niet dat Dick niet bijsprong achter de bar als de bezetting niet helemaal goed geregeld was of als festiviteiten uitliepen.

De inkoop was echt zijn ding. Afspraken maken met leveranciers en de beste prijs bedingen en daarnaast bonussen en kortingen voor elkaar krijgen.

Zodra er ook maar iemand bij Twins dacht aan een feestje of BBQ en dat was vaak, werd Dick in de arm genomen om de kantine te bespreken en om afspraken te maken over de drank. Dick was daarbij zo service gericht dat hij ook nog zorgde voor de inkoop van het vlees.

Men wist, Dick regelt het wel. Dat had voor Dick als nadeel dat het evenement vaak al gecommuniceerd was voor met hem contact werd opgenomen. Ondanks dat kwam het altijd voor elkaar. Daar zorgde hij wel voor.

Ook dacht Dick aan de vele vrijwilligers en organiseerde jarenlang na het seizoen een medewerkers avond. Met veel plezier denk ik terug aan die avonden met wijnproeverij, kaas en andere hapjes. Zo ook de avond met oudhollandse spellen of met een plaatselijke artiest.

De financiën van de bar waren bij hem ook in goede handen. Samen met Ingrid werd thuis minutieus boek gevoerd over het afstorten van de gelden.

Dick was ook nauw betrokken bij het Twins Gala en maakte jarenlang de afspraken bij ’t Zonneke voor wat betreft sponsoring en drankkaarten. De nazorg was ook aan hem toevertrouwd want hij controleerde na het Gala bij ’t Zonneke steevast of alle drankkaarten ook waren afgerekend en zat vervolgens die lieden achter de broek die dit verzuimd hadden.

Hij heeft zich er altijd voor ingespannen dat de kantine van Twins voor alle leden en bezoekers een thuis was. Weinigen zullen beseffen hoeveel energie Dick er elk jaar weer in stak om zorg te dragen voor een goede bezetting en assortiment.

Het was dan ook niet meer dan logisch en zeer verdiend dat Dick benoemd werd tot lid van verdienste van Twins voor al die jaren vrijwilligerswerk als bestuurslid.

Met veel plezier kijk ik terug op al die jaren, van 2002 tot 2018, dat wij samen in het bestuur zaten. Plezierige vergaderingen maar ook lastige. Leuke feesten waar alles vlekkeloos verliep maar ook evenementen die minder goed verliepen. We hebben het samen allemaal meegemaakt. Omdat we al zo lang in het bestuur zaten hadden we natuurlijk ook vele ideeën die geopperd werden binnen het bestuur of op een ledenvergadering in de praktijk al eens zien mislukken maar toch ging Dick er elke keer weer voor.

Fijne momenten hadden we vaak na afloop van een geslaagd weekend, toernooi of evenement. Samen op het terras Dick met een glaasje Port en voor mij een glaasje bier. We hadden een speciale band. Dick was politieman net als mijn vader en mijn opa en daarbij mijn achtergrond als militair.

Het laatste jaar dat wij samen in het bestuur zaten was in 2017. In oktober tijdens de bestuursvergadering kondigde ik aan dat ik op de AV van 20 november zou aftreden en de voorzittershamer zou overdragen aan Alex Smeekes. Ik herinner mij die vergadering nog goed.      Dick was in die AV van november periodiek aftredend. Ik moest hem dus vragen of hij zich herkiesbaar stelde en leidde die vraag zo in dat ik duidelijk liet merken het een goed idee te vinden als Dick samen met mij na al die jaren zou terugtreden. De jongere generatie was aan zet. Tot mijn grote verbazing zei Dick, nee hoor ik ga nog wel even door.

Achteraf gezien moet ik vaststellen dat zijn laatste jaar als bestuurslid niet prettig is verlopen. Dick sukkelde erg met zijn gezondheid en een nieuwe jonge voorzitter en nieuwe jongere bestuursleden waren wellicht toch ook niet meer zijn ding. Vergaderingen duurden vaak ook te lang waardoor Dick op voorhand al aangaf dat hij graag om 22:00 uur naar huis wilde. Daarentegen nam hij ruim de tijd als hij zelf aan het woord was. Zo betrokken was hij zeker. Helaas kunnen we dat niet meer overdoen.

Ik ben er trots op zestien jaar samen met Dick deel te hebben mogen uitmaken van het bestuur. Het was een voorrecht en een genoegen. Met veel respect en dankbaarheid gedenk ik Dick. Hij was een pracht mens.

Mijn gedachten gaan ook uit naar Ingrid, Dennis en Kirsten, Melissa en Kevin en de kleinkinderen Thijs, Fleur, Phileine en Sjoerd.

Ik wens jullie heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Geert Snellen
Oud voorzitter Twins