News

Drie leden van Twins onderscheiden door de Koning

Het heeft Zijne Majesteit de koning behaagd u te benoemen tot……

Met veel trots kunnen wij mededelen dat dit jaar, drie leden van Twins zijn onderscheiden door de Koning!

 • Patrick van Gool
 • Martine van der Poel – Snellen
 • Erik van Eijl

Dhr Patrick van Gool

Gemeente Oosterhout: Burgemeester Buijs reikt 11 Koninklijke onderscheidingen uit in Oosterhout

 • In deze afgelopen 42 jaar heeft Dhr. Patrick van Gool zich op al van terreinen ingezet voor Twins.
 • Begonnen als jeugdspeler en uitgegroeid tot 1e teamspeler uitkomende in de hoofdklasse, de hoogste afdeling in Nederland.
 • Naast het actief spelen als seniorspeler heeft hij jarenlang een jeugdteam gecoacht en is met dit jeugdteam kampioen van Nederland geworden.
 • Na zijn actieve periode als speler werd hij de hoofdcoach van het eerste honkbalteam van Twins.
 • Al twintig jaar lid de sponsorcommissie waarvan de laatste  10 jaar bestuurslid van de Stichting tot Steun aan Twins Honkbal/Softbal en in die functies er persoonlijk zorg voor gedragen zoveel sponsoren aan te brengen dat Twins in staat was en is  om zowel met het eerste honkbalteam als ook met het eerste dames softbalteam uit te komen in de hoogste afdelingen van de Koninklijke Base en Softbal Bond (KNBSB).
 • In de afgelopen twintig jaar heeft Patrick van Gool een netwerk opgebouwd binnen Nederland en ver daarbuiten en Twins daarbij die bekendheid en goede naam weten te bezorgen waardoor hij ieder jaar weer een representatief honkbalteam weet samen te stellen.
 • Als lid van de honkbal technische commissie de ervaren speler/coach die mede vorm en leidinggeeft aan de jeugdopleidingen van Twins waardoor wij als club een begrip zijn in Nederland.
 • In zijn werk bij Restutech is hij ook een zeer gewaardeerde professional die in de zakelijke omgeving prestaties levert die uitgaan boven hetgeen verwacht mag worden.

Mevrouw M.H.A. (Martine) van der Poel – Snellen

Koninklijke onderscheidingen voor zes vrijwilligers | Gemeente Drimmelen

 • 25 jaar lid van onze vereniging en vervult als vrijwilliger belangrijke taken voor onze club.
 • Meer dan 15 jaar heeft zij de taak van vervuld van wedstrijdsecretaris honkbal.
 • Lange tijd technisch voorzitter van de honkbalcommissie.
 • Meer dan 10 jaar de leidinggevende voor wat betreft de kantine door haar horecadiploma waardoor onze vereniging een kantine kan exploiteren.
 • Jarenlang de contactvertrouwenspersoon voor onze leden binnen Twins waar contact mee kan worden opgenomen over persoonlijke dilemma’s, vervelende ervaringen of andere afwijkingen van de omgangregels, waarden en normen in onze sporten.
 • Als verpleegkundige is zij zeer begaan met de medemens en natuurlijk in het bijzonder met haar familie en vrienden. In de afgelopen jaren een vriendin en haar schoonzus intensief begeleid bij het doormaken van een ongeneeslijke ziekte.
 • Daarnaast verleent zij ook al jaren meer dan mantelzorg alleen aan haar schoonouders die beide nu 88 jaar oud zijn en nog steeds zelfstandig wonen
 • In haar functie als praktijkmanager huisartsenpraktijk is ze de spil van de praktijk, tussen assistentes enerzijds en dokters anderzijds.
 • In haar functie als praktijkondersteuner huisartsen voor ouderen bezoekt ze kwetsbare ouderen en bespreekt met hen op welke manier zij hun leven optimaal kunnen invullen inclusief de aanvullingen die diverse professionals zouden kunnen spelen.
 • Verder is zij ook voorzitter van het door haar zelf opgerichte multidisciplinaire overleg met bij voorbeeld thuiszorg, maatschappelijk werk en lokale zorginstelling de Wijngaerd.

Dhr. Erik van Eijl

Gemeente Oosterhout: Burgemeester Buijs reikt 11 Koninklijke onderscheidingen uit in Oosterhout

 

 • Al ruim 10 jaar een zeer betrokken en gedreven vrijwilliger van onze vereniging die veel tijd steekt in de verantwoordelijkheden die bij het verrichten van zijn vrijwilligerstaken horen.
 • Vrijwilliger diensten achter de bar en grote inzet voor een betere coördinatie en inkoop voor de kantine.
 • Bij een vacature binnen het bestuur in 2012 voor de portefeuille softbal was het Erik die bestuursverantwoordelijkheid niet schuwde en door de leden werd benoemd tot bestuurslid.
 • Toen in 2014 binnen het bestuur de functie van penningmeester vacant werd nam weer Erik zijn verantwoording door deze zware bestuursfunctie op zich te nemen
 • Naast het vele werk dat hij verricht als bestuurslid en penningmeester is hij ook een zeer gewaardeerd lid van de terreincommissie en binnen die terreincommissie met zijn enthousiasme de grote aanjager.
 • Dagelijks op de velden te vinden en draagt hij bij aan het onderhoud van de velden en de opstallen. De weekenden zijn daarbij inbegrepen.
 • Tijdens de grote renovatie op onze velden met de bouw van vier nieuwe dug-outs heeft hij er door zijn niet aflatende inzet en onder zijn leiding zorg voor gedragen dat de oude dug-outs werden afgebroken.
 • Als bestuurslid heeft hij er mede zorg voor gedragen dat wij als vereniging ook maatschappelijk een grote bijdrage leveren door het mogelijk te maken dat wij deel kunnen nemen aan het project  “Alleen jij bepaalt”.  Daarnaast heeft hij het mede mogelijk gemaakt dat wij inmiddels ook een G – afdeling hebben waardoor jongeren met een handicap ook onze sporten kunnen beoefenen.
 • Naast het fantastische vrijwilligerswerk voor onze vereniging de afgelopen 10 jaar heeft hij daarvoor 10 jaar vrijwilligerswerk gedaan als secretaris/penningmeester van de oudervereniging bij Openbare Basisschool de Pionier in Oosterhout.
 • Ook heeft hij ruim 25 jaar de functie van penningmeester bekleed binnen het bestuur van de Personeelsvereniging van de Gemeente Oosterhout.