News

covid-19

Corona Protocol update 2-10-2020

Inleiding

De overheid heeft maandagavond 28 september 2020 nieuwe coronamaatregelen aangekondigd, onder andere met betrekking tot de sport. Het goede nieuws is: we kunnen doorgaan met honkballen en softballen! Weliswaar met enkele aanpassingen, maar we kunnen ons seizoen ‘gewoon’ afmaken.

Het Twins Corona protocol bestaat uit drie delen:

 1. Generiek protocol Verantwoord sporten
 2. Specifieke aanvullingen voor honkbal- en softbalsport
 3. Dit specifieke Protocol voor Twins

 

Het generieke deel is opgesteld door de Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) en NOC*NSF, met medewerking van diverse sportbonden waaronder de KNBSB. Als aanvulling op dat generieke deel heeft de KNBSB enkele specifieke punten voor de honkbal- en softbalsport opgesteld. Tot slot hebben we nog een aantal punten verder uitgewerkt voor Twins specifiek nu het aantal besmettingen toeneemt en de competitie voor Honkbal Hoofdklasse, Honkbal Overgangsklasse en Fastpitch Softbal Dames Silver League starten. Dit protocol is met name gericht op deze Topcompetities. Wanneer de jeugd zal starten, zullen wij het protocol aanpassen aan de actuele situatie.

 

Specifieke regels bij Twins

 • Neem het van toepassing zijnde protocol voor wedstrijden door met de sporters/stafleden van het team. Het Twins protocol bij thuiswedstrijden of bij een uitwedstrijd het protocol van die betreffende club. Houd je aan dit protocol en de routing, ook in de kantine.
 • Teams/officials worden opgevangen door de Coaching Staff van Twins bij aankomst op de sportaccommodatie voor een wedstrijd. De coach informeert over het op de vereniging geldende protocol en de routing. Het bestuur plaatst het protocol per op de website.
 • Teams/officials kunnen zich verkleden in kleedkamers waarbij 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden. Door de beperkte capaciteit van kleedkamers dient het team te zorgen voor roulatie van verkleedmomenten.
 • Ook na de wedstrijden kan men zich verkleden in de kleedkamers. Houd bij het douchen in de kleedkamer ook 1,5 meter afstand van elkaar. Zorg voor roulatie van de douchemomenten.
 • Gebruik geen kauwgom, tabaksproducten of zonnepitten om ‘spugen’ te voorkomen.

 

Dug-outs

 • In de dug-out geldt voor, tijdens en na afloop van een wedstrijd het volgende:
 • Alleen stafleden die strikt noodzakelijk in de dug-out/op het speelveld aanwezig dienen te zijn, mogen met 1,5 meter afstand in de dug-out plaatsnemen. Alle overige stafleden dienen buiten de afrastering van het veld (tribune) plaats te nemen.
 • Als de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd, moeten wisselspelers buiten de afrastering van het veld (tribune) plaatsnemen. (Let op: Deze afwijking van de spelregels geldt in 2020 vanwege buitengewone omstandigheden.)
 • Een batboy/-girl is niet toegestaan.

 

Scorers

 • Het maximaal 2 bondsscorers mogen een wedstrijd scoren in de scorerruimte op 1,5 meter afstand
 • Andere personen die normaal ook in de scorerruimte zitten, zoals de omroeper en/of bediener van het scorebord, zijn alleen toegestaan indien iedereen in de ruimte 1,5 meter afstand van elkaar kan houden.
 • Laat de ruimte dit niet toe, dan dienen deze andere personen op een andere positie plaats te nemen.

 

Scheidsrechters

 • Zoals altijd, respecteer de umpire. De official is niet verantwoordelijk voor het handhaven van de geldende protocollen en coronamaatregelen. Uiteraard mag de official iemand wel ergens op aanspreken.
 • Voor Twins blijft het belangrijk dat het een zaak is voor ons samen. Alle betrokkenen op en rond het speelveld moeten met elkaar zorgen dat de protocollen en coronamaatregelen worden opgevolgd.

 

Tot slot

 • Het is belangrijk dat iedereen bewust is van hun verantwoordelijkheid, zowel voor zichzelf als voor anderen. Spreek daarom af als iemand die getraind of gespeeld heeft en klachten krijgt die bij het coronavirus horen dat diegene thuisblijft en zich zo snel mogelijk laat testen.
 • Bij een positieve test treedt het protocol van de GGD in werking waarbij bron- en contactonderzoek wordt gedaan. Breng het bestuur op de hoogte zodat er in overleg de juiste maatregelen getroffen worden.
 • Als bij een speler of staflid het coronavirus is vastgesteld, meld dit (met inachtneming van de privacy van

de betrokkene) zo snel mogelijk binnen het eigen team maar ook richting de eerstkomende tegenstander(s) en de betrokken official(s). Vervolgens kan iedereen zijn eigen afweging maken om wel/niet aan een training/wedstrijd deel te nemen.

 

Let’s play ball!

Bestuur Twins