shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0,00
View Cart Check Out

News

Penningmeester (bestuur)

De Penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële planning en rapportage van de inkomsten en uitgaven van de vereniging.

De werkzaamheden:

Penningmeester

 • Beheert de gelden van de vereniging
 • Doet betalingen namens de vereniging
 • Maakt tussentijdse financiële verslagen t.b.v. het bestuur
 • Stelt financiële jaarverslag op
 • Stelt begroting op van de vereniging
 • Controleert de door hem/haar gedelegeerde werkzaamheden m.b.t. contributie-inning

Aanvulling: verzorgt postbus, scant deze in en deelt deze mee aan het bestuur.

 

Ondersteuning t.b.v. penningmeester

 • In beeld brengen van individuele posten binnen de jaarrekening van de afgelopen 5 jaar.
 • In kaart brengen van de ledenadministratie – aantal mutaties afgelopen jaren
 • Maken van meerjarenbegroting
 • Budgetbewaking
 • Controles t.b.v. volledigheid contributies (incasso – hiaten – stornering – afspraken inning)
 • Tweede penningmeester bestuur

 

Over te dragen taken

 • Verzorgen van contracten ten behoeve van zaalhuur
 • Contactpersoon “Oosterhout voor Elkaar” ten behoeve van werving vrijwilligers
 • Verzorgen van contributie incasso batches / storneringen etc.

 

Afspraken

Alle financiële wijzigingen/afspraken, waaronder o.a.

 • nieuwe overeenkomsten
 • contributie
 • consumpties
 • BATC

gaan via penningmeester / bestuur.